top of page

EXPERTISE

Combinaties maken van juridische (on)mogelijkheden met commerciële/financiële (on)mogelijkheden in het vastgoed.
Specialties: omgevingsrecht, gebiedsontwikkeling, onteigening, grondexploitatie, woningbouwontwikkeling, risiconalyse, haalbaarheidstudies, duurzame energie, PPS, volkshuisvesting, exploitatieovereenkomst, projectmanagement

ERVARING

Twintig jaar lang heb ik als senior projectontwikkelaar gewerkt. Zo heb ik onder meer grootschalige woningbouw projecten zelfstandig geïnitieerd en afgewikkeld. Vanaf de tekentafel voor het stedenbouwkundig plan tot de oplevering van de woningen en de naservice. Dit inclusief herontwikkelingen, de verkoop, de structurering en begeleiding van juridische procedures enz.

 

Daarnaast heb ik deelgenomen aan overlegstructuren tussen ontwikkelaars onderling en die tussen ontwikkelars en gemeenten. Zodoende heb ik actief deelgenomen aan de herstructurering- cq gedeeltelijke liquidatie van een gemeenschappelijke grondexploitatie.

Of, voor de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk te starten vanaf 2015, heb ik de laatste hand gelegd aan een flexibel bestemmingsplan, afspraken met de gemeente vastgelegd en studies verricht voor de (on)mogelijkheden voor een energieneutrale wijk.

 

Ik bied een unieke combinatie aan van juridische kennis en een gedegen praktische ervaring op het gebied van project- en gebiedsontwikkeling, noodzakelijk voor het creatief kunnen van problemen en het benutten van kansen die vele vastgoed projecten momenteel kenmerken. Heel graag zou ik bij projecten betrokken worden waar multidisciplinair nagedacht moet worden! het gaat om de combinatie van juridische (on)mogelijkheden met commerciële cq financiele (on)mogelijkheden!

Momenteel verleen ik juridisch/commercieel advies aan diverse partijen over bestemmingsplannen, de (her)ontwikkeling van projecten, onderhandelingstrajecten met gemeenten, de nieuwe omgevingswet, een nieuw op te richten fonds voor de opkoop van goedkope koopwoningen (doorstroming) om deze weer te kunnen verhuren (vermindering wachtlijsten), enz.

Onze wereld verandert steeds sneller. En wie heeft niet ervaren dat direct bij de uitvoering van een plan omstandigheden weer zo veranderd waren dat snel plan B bedacht moest worden? Met gebruik making van de collectieve intelligentie en het team? Was het genomen besluit met de alsdan bekende informatie een juiste? Hoe kunnen wij beter onze kennis benutten? Kortom, hoe kunnen wij beter functioneren?

 

Middels Changing Games kunnen wij spelenderwijs de bewustwoording hiervoor stimuleren! 

Kijk verder op: www.changing-games.nl

bottom of page