top of page

De juiste combinatie vinden van juridische mogelijkheden, economische werkelijkheden en de menselijke maat in een complexe en veranderende omgeving, dat is de uitdaging!

VASTGOED

De complexiteit van vastgoed vraagstukken door het samenkomen van commerciële, juridische en bouwkundige aspecten maakt dit vak boeiend. Het overzicht houden, het onderscheid maken in de verschillende deelaspecten/problemen, flexibiliteit inbouwen in structuren/producten en tijdig risico’s onderkennen zijn hierbij cruciaal.

 

Wat zijn passende oplossingen die recht doen aan de vele belangen?

Die bovendien contractueel/rechtens juist en economisch haalbaar zijn?

Hoe omgaan met een steeds sneller veranderende omgeving?

Met focus op risicomanagement en kasstromen waarmee investeringen/leningen gedragen kunnen worden.

bottom of page